Waarom de11devande11de?

Carnaval in november is als asperges in september! Zo oordelen cynici wel eens over de11devande11de. Waarom vieren wij – carnavalisten aller landen – de opening van het vastelaovesseizoen eigenlijk op 11 november, ver voor de echte dagen? Het is een wijdverbreid misverstand dat het met het gekkengetal 11 te maken heeft. Elf is immers het getal van carnaval (over het waarom doen uiteenlopende theorieën de ronde). Niet meer en minder een leuk bedacht idee om de magische datum te ‘benutten’ voor een extra feestje? Helaas, helemaal fout. 11 november heeft al sinds de Middeleeuwen een echte vastenavondsbetekenis. Dat zit zo: in die tijd werd er ook voor de kerst gevast. Niet uit religieuze overwegingen, maar uit armoede. Het vlees uit de slachtmaand november moest namelijk bewaard worden tot kerst. Daarmee begonnen ze op 12 november. De dag ervoor werden nog snel de niet houdbare producten met veel feestvertoon opgegeten. Waarom de elfde? Omdat het destijds toch al een feestdag was, namelijk Sint Maarten.
Dus zodoende is de11devande11de ‘vastenavond avant la lettre’.

Ook in de rest van de wereld is 11 november een feestelijke dag. Onze buren, de Belgen, vieren dan het einde van de Eerste Wereldoorlog, de Wapenstilstandsdag. Deze dag heet in Polen onafhankelijkheidsdag. Dat geldt tevens voor Angola, waar op 11 november 1975 een einde kwam aan het Portugese koloniale bewind. Dat het voor het overzeese rijksdeel Sint-Maarten een feestdag is, zal iedereen kunnen begrijpen. Maar ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wordt er gevierd, namelijk respectievelijk Remembrance Day en Veterans Day. Maar wat slechts weinigen weten is dat 11 november een vruchtbare dag is geweest voor de Europese koningshuizen. Er zijn namelijk heel wat vorsten geboren: Hendrik IV van Duitsland (1050), Sancho I van Portugal (1154), Alfons VIII van Kastilië (1155), Karel IV van Spanje (1748), Victor Emanuel III van Italië (1869), Gustaav VI van Zweden (1882).

Sjeng Kraft Kompenei