Er zijn zo nu en dan nog enkele tickets beschikbaar!
Meer kans op zekerheid? Check TicketSwap!

Huisreglement de11devande11de

 1. Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van de organisatie en het beveiligingspersoneel op te volgen. Daarnaast zijn alle bezoekers verplicht mee te werken aan controle en het mogelijk fouilleren door de beveiligingsmedewerkers. Er kan ook naar uw legitimatiebewijs worden gevraagd ter controle.
 2.  

 3. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:
  • Eigen meegenomen (alcoholische) dranken
  • Eigen meegenomen etenswaren
  • Blik en glas
  • Drugs
  • (Vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
  • Huisdieren
  • Obstakels zoals paraplu’s worden geweerd; toegestaan zijn vlaggen en handzame bordjes

  Let op: in beslag genomen goederen worden niet geretourneerd!

 4.  

 5. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 6.  

 7. In geval van ongeregeldheden worden bezoekers van het evenemententerrein verwijderd.
 8.  

 9. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
 10.  

 11. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein weigeren of hen van het evenemententerrein verwijderen.
 12.  

 13. De Sjeng Kraft Kompenei (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers. Hieronder wordt onder andere ook diefstal en vermissing verstaan.
 14.  

 15. Als je als bezoeker het evenemententerrein wilt betreden geef je toestemming om gefilmd en/of gefotografeerd te worden. Deze beelden worden gebruikt voor een televisie-uitzending, social media en persuitingen alsmede voor de algemene veiligheid. De beelden van de televisie worden opgeslagen en gebruikt om uit te zenden, de beelden die gemaakt worden in het kader van de veiligheid worden alleen opgeslagen en verstrekt aan opsporingsinstanties wanneer dit nodig blijkt te zijn.
 16.  

 17. De organisatie doet uitdrukkelijk een verzoek om geen kleine kinderen mee te nemen naar het evenemententerrein.
 18.  

 19. In het geval van dragen aanstootgevende kleding, ongeregeldheden en/of wildplassen wordt bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzegt.
 20.  

 21. Het is de11devande11de niet toegestaan om er een in- en uitgaansbeleid op na te houden. Na het verlaten van het evenemententerrein is er geen hernieuwde toegang tot het evenemententerrein.
 22.  

 23. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.